محققان هشدار داد‌ه‌اند افراد سالمی که از آسپرین برای جلوگیری از سکته قلبی و مغزی استفاده می‌کنند، احتمال دارد بیش از این که به سلامتشان کمک کنند، به خود آسیب وارد سازند.

بنا به گزارشی که در مجله "آرشیو طب داخلی" منتشر شده، بیش از یک صد هزار بیمار در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند که نشان می‌دهد با مصرف این دارو احتمال خونریزی داخلی به شدت افزایش می‌یابد.

مسئول تیم تحقیق بریتانیا گفته افرادی که سابقه مشکل قلبی و یا مغزی‌ دارند می‌توانند از قرص آسپرین استفاده کنند.

متخصصان می‌گویند پزشکان باید در خصوص مصرف این دارو برای بیماران تصمیم بگیرند و بیماران نباید خودسرانه آسپرین مصرف کنند