پلیس ولایت پکتیکای افغانستان اعلام کرده که چهار مهاجم انتحاری در پی حمله به قرارگاه محافظان یک شرکت راهسازی کشته شده اند.

دولت خان جدران، فرمانده پلیس پکتیکا، در جنوب شرق افغانستان به بی بی سی گفت که این چهار مهاجم روز شنبه اول دلو (بهمن) این قرارگاه را در ولسوالی (شهرستان) "برمل" هدف حمله قرار دادند.

آقای جدران افزود که در جریان درگیری میان مهاجمان و محافظان امنیتی مستقر در این قرارگاه، دو فرد مهاجم کشته شدند و دو مهاجم دیگر موفق شدند که بمبهای همراه خود را منفجر کنند.

به گفته فرمانده پلیس پکتیکا، در جریان این حمله به محافظان شرکت راهسازی آسیبی نرسیده و تنها یک فرد غیرنظامی که در محل درگیری بوده، زخمی شده است.

گروه طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و یک سخنگوی این گروه مدعی شده که قرارگاه مورد نظر مربوط به خارجی ها بوده و تلفات سنگینی به این نیروها وارد شده است.

مقامهای امنیتی در پکتیکا این ادعا را تکذیب کرده اند.

شرکت راهسازی که محافظان امنیتی آن مورد حمله مهاجمان انتحاری قرار گرفته، داخلی است و محافظان آن هم همه افغان هستند.

مقامهای محلی در پکتیکا گفته اند که هیچ فرد خارجی نه در این قرارگاه حضور داشته و نه در این شرکت خصوصی کار می کند.

طالبان در گذشته هشدار داده اند که به همه پروژه هایی که از سوی خارجی ها حمایت مالی می شود، حمله می کنند.

این گروه گفته است که کار کردن در این پروژه، "همکاری با دشمن" تلقی می شود و مجریان این پروژه ها در محدوده اهداف افراد وابسته به این گروه قرار می گیرند.

هنوز مشخص نیست که شرکت راهسازی که در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا کار می کند نیز از سوی خارجی ها حمایت می شود یا خیر.

شرکتهای راهسازی و محافظان امنیتی آنها در مناطق مختلف افغانستان هر از گاهی هدف حمله شورشیان قرار می گیرند