گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی که در محل نامعلومی بسر می برد اخیرا به سوالات بی بی سی جواب داده است.

آقای حکمتیار پاسخ به سوالات بی بی سی را در محل نامعلومی با صدای خودش به زبان پشتو ضبط کرده است. بی بی سی این سوالات را از طریق هارون زرغون سخنگوی این حزب که در اسلام آباد زندگی می کند در اختیار آقای حکمتیار قرار داده بود.

آقای حکمتیار در مورد مذاکرات طالبان و آمریکایی ها گفته است که او باور ندارد که مذاکرات پنهانی در بیرون از افغانستان برای تامین صلح در این کشور، موثر و مفید باشد.

آقای حکمتیار گفته است برای حزب اسلامی هم پیشنهاد شده که دفتری در یکی از کشورهای خارجی داشته باشند اما او این پیشنهاد را رد کرده است. آقای حکمتیار معتقد است که ایجاد دفتر سیاسی در خارج از افغانستان به معنای تبعید حزب اسلامی است و آنها چنین چیزی را نمی خواهند.

رهبر حزب اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا برای هماهنگی بیشتر با طالبان و گروه های دیگری که علیه دولت و نیروهای خارجی می جنگند تلاش کرده است یا نه؟ گفته است: "ما بارها بارها صادقانه تلاش کردیم که مجاهدین صف واحدی داشته باشند، برنامه و طرح واحدی داشته باشند هم در جنگ و هم در مورد صلح و مذاکره و هم در مورد آینده افغانستان. اما متاسفانه موانع خاص خارجی و داخلی سبب شده است که ما برای متحد کردن مجاهدین موفق نشویم."

آقای حکمتیار در بخش دیگر از سخنانش مذاکرات و تماسهای جداگانه نیروهای مخالف دولت و آمریکایی ها در افغانستان را غیر موثر داسته و گفته است: " من گفته ام که از تماسهای جداگانه هر گروه با نیروهای خارجی خودداری شود. تا تجربه های تلخ گذشته تکرار نگردد. ما باید از راه توطئه های پنهانی و به حمایت و زور بازوی خارجی ها و بیگانگان در رسیدن به قدرت دوری کنیم. باید شرایط و وضعیتی را ایجاد کنیم تا نیروهای خارجی بدون قید و شرط افغانستان را ترک کنند. و پس از حصول استقلال، حکومت مردمی ایجاد شود. و این یگانه راه مطمئن پایان جنگ است."

گلبدین حکمتیار معتقد است که آمریکایی ها نمی توانند بعد از خروج از افغانستان دولت مورد حمایت خود را در کابل برای مدت طولانی سرپا نگهدارند. او گفته است:"همه باید بدانند همانگونه که شوروری سابق نتوانست و موفق نشد حکومت کمونیستها را در افغانستان حفظ کند. آمریکا نیز به هیچ عنوان قادر نیست، حیات حکومت و حاکمیت دست نشانده های خود را تضمین کند. در این زمینه تجربه ناکام سی سال گذشته، برای عبرت آنها (قدرت های خارجی) کافی است.

آقای حکمتیار اخیرا هیاتی را برای مذاکره با دولت افغانستان به کابل فرستاده بود، او در پاسخ به این سوال که واکنش آمریکایی در این مورد چه بوده است گفته است که هیات حزب اسلامی در کابل با ژنراپترائوس رئیس سازمان اطلاعات آمریکا (سیا) و همچنین رئیس جمهوری افغانستان دیدار کرده است. اما به گفته آقای حکمتیار آمریکا طرح مشخصی برای آینده افغانستان و پایان جنگ ندارد و دولت افغانستان نیز به گفته آقای حکمتیار نه طرح مشخص دارد و نه اختیار لازم برای پیشبرد برنامه ها را