مقامات وزارت معارف افغانستان می گویند، دلیل این اقدام، "تامین وحدت ملی" در میان نسل نو افغانها و جلوگیری از گسترش فرهنگ خشونت و کینه توزی در میان آنها است.

درکتاب های تازه چاپ شده تاریخ، تهاجم شوری، به قدرت رسیدن مجاهدین، و آمدن طالبان و نیروهای ایتلاف به رهبری امریکا ذکرشده اما به جزئیات این رویدادها اشاره نشده است.

مسئولان معارف افغانستان استدال می کنند دراین کشور به نصاب تعلیمی نیاز است که به نسل نو هویت ملی بدهد نه اینکه آنها را از هم دورکند.

اما برخی تاریخ نگاران این اقدام وزارت معارف افغانستان را حذف بخشی از تاریخ تلقی کرده و آنرا غیر قانونی می دانند.

ازسوی هم، منتقدان می گویند حذف رویدادهای چهل سال اخیر از کتابهای درسی، به دستور کسانی صورت گرفته است که نمی خواهند کارنامه هایشان ثبت تاریخ شود.

اما شما دراین باره چه فکر می کنید؟

آیا واقعا تاریخ چهار دهه اخیرافغانستان به اتحاد وهویت ملی دراین کشور آسیب میرساند؟

چرا دانش آموزان و نسل نو از جزئیات تاریخ معاصر کشورشان محروم شوند؟

برای طرح دیدگاه ها و پرسشهای تان در برنامه روز پنجشه صدای شما

به شماره ۰۰۴۴۲۰۷۸۳۶۰۳۳۱ زنگ بزنید.

به شماره ۰۰۴۴۷۷۸۶۲۰۸۸۸۸ پیامک یا ( اس ام اس) بفرستید.

به نشانی ِdari@bbc.co.uk ایمیل بزنید.

ویاهم اگر مایل هستید ما به شما زنگ بزنیم، لطفا شماره تلفن ونظر کوتاه تان را از طریق ایمیل به ما ارسال کنید