خبر ها - افغانستان

خیزش های مردمی درولایت غور و بادغیس برضد طالبان

چهارشنبه ۲۲ سنبله ۱۳۹۱ ساعت ۱۸:۲۴ آخرین به روز رسانی در چهارشنبه ۲۲ سنبله ۱۳۹۱ ساعت ۱۹:۱۲ نوشته شده توسط Jawed Stanikzai

شماری از باشنده گان ولایت های غور و بادغیس برضد طالبان دراین ولایت ها خیزش مردمی را به راه انداخته اند.

این باشنده گان گفته اند که ازستم وخود کامه گی طالبان در این ولایت به ستوه آمده اند، از همین رو خیزش هایی را در برابر آنان در ولسوالی کاسی آغاز کرده اند.

این باشندگان از دولت می خواهند تا درتأمین امنیت، بازشدن مکتب ها، درمانگاه ها وبازسازی مناطق شان به آنان کمک کند.
یکی از باشنده گان این ولایت گفته است: « طالبان برمردم ظلم می کنند، مردم بی گناۀ ما را می کشند. ما دیگر نمی خواهیم که آن ها دراین جا باشند

درهمین حال مقام های محلی غور از آن خیزش های مردمی که در چهارچوب نظام دولت راه اندازی شده باشند، پشتبانی می کنند.

رییس دفتر کمسیون حقوق بشرولایت، غور جواد رضایی گفته است: « ما ازآن ها حمایت می کنیم. راۀ دیگر وجود ندارد. بزرگان پیش ازاین نیز چندین بار با آن ها گفتگو کرده اند، اما آنان نپذیرفتند

این درحالی که پیش ازاین نیز خیزش های مردم در ولایت های غزنی، ننگرهار، کاپیسا، کنر و بدغیس راه اندازی شده اند.

ازسوی هم باشنده گان ولسوالی های قادس وجوند ولایت بادغیس با یک خیزش مردمی در برابر طالبان قیام کرده اند.

باشنده گان این ولسوالی ها از طالبان خواسته اند كه اگر جنگ افزارهای شان را به دولت نسپارند، توسط قیام كننده گان كشته خواهند شد.

قیام كننده گان گفته اند كه ظلم وجنایت های طالبان بر باشنده گان این ولسوالی ها آنان را وادار ساخته است تا از مناطق شان دفاع كنند.

هفت سال است كه باشنده گان ولسوالی جوند بادغیس در محاصرۀ طالبان قرار دارند وهراس افگنان راه های این ولسوالی به مركز این ولایت را بسته اند.

یکی از باشنده گان این ولایت گفته است: «طالبان فرزندان شان را می ربایند، از موترهای مان باج گیری می كنند وبنام ذكات محصولات یک سالۀ ازنزد ما می گیرند

خیزش های مردمی در چندین ولایت در برابر طالبان آغاز شده است، اما نگرامی های هم در بارۀ مسلح شدن این افراد وجود دارند.

پیش ازاین نیز نماینده گان از خیزش های مردم ابراز نگرانی کرده اند و خواستار نظارت آن شده اند. ازسوی هم ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از خیزش های مردم استقبال کرده اند و افزوده اند که آنان این خیزش ها را نظارت می کنند