سازمان صلیب سرخ از وخیم شدن وضع صحی شماری از پناهجویان افغانستان که در سویدن اعتصاب غذایی کردند به شدت اظهار نگرانی کرده است.

حداقل سه اعتصاب کننده برای درمان به شفاخانه منتقل شده اندحداقل سه اعتصاب کننده برای درمان به شفاخانه منتقل شده اند
باربرو هلگرن آندرشون از سازمان صلیب سرخ به رادیو ملی سویدن گفت: "وضع صحی اعتصاب کنندگان خوب نیست، دونفر آنها وضعیت خوبی ندارند و فشارخون آنها بسیار پایین آمده و نیاز به مراقبت های صحی دارند، اگر فشارخون آنها پایین ‌تر شود، خطر مرگ آنها را تهدید می‌کند."
گزارش های تایید شده می رساند که حداقل سه اعتصاب کننده برای درمان به شفاخانه منتقل شده اند.
نزدیک به دوهفته است که پانزده پناهجوی افغانستان در سویدن که در کمپ‌ پناهجویان زندگی می کنند به سبب دریافت حکم اخراج از این کشور اعتصاب غذایی کردند.
اعتصاب کنندگان می گویند که اداره مهاجرت سویدن حکم اخراج اجباری آنان را صادر کرده است و آنها به دلیل شرایط بد اجتماعی و امنیتی به افغانستان برگشته نمی توانند.
روز چهارشنبه (11 ثور 1392) سیامک هروی از سخنگویان وزارت خارجه افغانستان به خبرگزاری بخدی گفت که برای حل معضل پناهندگی شهروندان افغانستان با دولت سویدن وارد گفتگو شده است.
آقای هروی می گوید سفارت افغانستان در ناروی مسئول رسیدگی به مشکلات پناهجویان افغانستان در سویدن شده است.
رسیدگی فوری به پرونده مهاجران
میکاییل ریبن‌ویک، مدیر اجرایی اداره مهاجرت سویدن روز گذشته به رادیوی ملی سویدن گفت که وضعیت اعتصاب کنندگان را جدی می گیرد با این حال او تاکید کرد که تصمیم دادگاه بروکسل در مورد سرنوشت پناهجویان مهم است.
دادگاه بروکسل اخیرا اعلام کرده است که وضعیت عمومی افغانستان، دلیلی برای دریافت اقامت برای شهروندان این کشور در اروپا نیست.
براساس تصمیم این دادگاه، هر فرد متقاضی پناهندگی باید دلیل موجه برای تغییر تابعیت خود داشته باشد و اینکه وضعیت کشور و محل زندگی او چگونه است.
با این حال، میکاییل ریبن‌ویک گفت که پرونده های مهاجران معترض به صورت فوری بررسی می شود.

نزدیک به دوهفته است که پانزده پناهجوی افغانستان در سویدن که در کمپ‌ پناهجویان زندگی می کنند به سبب دریافت حکم اخراج از این کشور اعتصاب غذایی کردندنزدیک به دوهفته است که پانزده پناهجوی افغانستان در سویدن که در کمپ‌ پناهجویان زندگی می کنند به سبب دریافت حکم اخراج از این کشور اعتصاب غذایی کردند
پس از شکست رژیم طالبان، هزاران پناهجوی افغانستان از کشور های مختلف به امید زندگی آرام به زادگاه شان بازگشتند اما پس از گذشت چند سال روند مهاجرت افغان ها دوباره آغاز شد.
صدها مهاجر "بازگشت کننده" دوباره افغانستان را ترک کردند و راهی کشورهای مختلف شدند.
اخیرا چندین کشتی حامل مهاجران افغان در آب های استرالیا و اروپا غرق شد که ده ها تن جان دادند.
نبود امنیت و کار در افغانستان دو پدیده است که به گفته ناظران باعث از سرگیری مهاجرت از این کشور شده است.
افزایش برخورد نادرست پولیس با مهاجران
در این اواخر برخورد "نادرست" پولیس در برابر پناهجویان افغانستان در کشور های اروپایی و برگرداندن آنان به زادگاه شان شدت گرفته است. 
کشور ناروی در ماه گذشته بیش از ده پناهنده افغان را پس از سال ها بی سرنوشتی به افغانستان باز گشتاند. این عملکرد انتقادهای گسترده ای را در مجامع حقوق بشری به دنبال داشته است.
در سه هفته گذشته نیز تصاویر از خشونت با پناهجویان در شبکه های اجتماعی نظیر فیس بوک به نشر رسید که  از برخورد "بد" پولیس سویدن با تظاهرکنندگان افغان در پایتخت آنکشور حکایت دارد.
مونا بینتزین از فیلمسازان مشهور ناروی از اخراج اجباری مهاجران افغان در این کشور به شدت انتقاد کرد و این کار را خلاف قانون حقوق بشر خوانده است.
هفته گذشته ده ها پناهجوی افغان مقیم هالند نیز در اعتراض به بازگشت اجیاری در برابر پارلمان این کشور تظاهرات کردند.