بدنبال درگیری بین نظامیان افغان و ملیشه های پاکستان در ولسوالی گوشته ولایت ننگرهار، حال برخی از مقام های نظامی افغانستان خبر از استقرار نظامیان بیشتر در نزدیک مرز داده اند.
ادریس مومند سخنگوی پولیس سرحدی در شرق افغانستان به خبرگزاری بخدی گفت که صدها نظامی تازه نفس افغان در ولسوالی گوشته ولایت ننگرهار در نزدیکی مرز با پاکستان مستقر شده اند.
آقای مومند گفت: "یک کندک پولیس واکنش سریع و یک تولی سلاح های سنگین در گوشته مستقر شده اند."

به نظر می رسد که این نظامیان برای مقاومت در برابر حمله احتمالی مرزبانان پاکستان در منطقه مستقر شده اندبه نظر می رسد که این نظامیان برای مقاومت در برابر حمله احتمالی مرزبانان پاکستان در منطقه مستقر شده اند
به نظر می رسد که این نظامیان برای مقاومت در برابر حمله احتمالی مرزبانان پاکستان در منطقه مستقر شده اند.
نظامیان افغان و ملیشه های پاکستان پنجشنبه شب در ولسوالی گوشته ولایت ننگرهار باهم درگیر شدند که در نتیجه یک پولیس افغان کشته و سه تنی دیگر آنان زخمی شده اند.
رسانه های پاکستانی گزارش دادند که ا زجانب پاکستان دو مرزبان زخمی شده اند اما یک منبع امنیتی افغان در شرق افغانستان پیشتر به خبرگزاری گفته بود که 9 ملیشه پاکستان در این درگیری کشته شده اند.
هر دوجانب یک دیگر را متهم به آغاز درگیری می کنند.
نبود تجهیزات کافی 
غلام الله حبیبی خبرنگار خبرگزاری بخدی که روز گذشته (پنجشنبه 12 ثور 1392) به ولسوالی گوشته سفر کرده بود می گوید که نظامیان افغان در منطقه از نبود جنگ افزار کافی و سلاح سنگین شکایت دارند.
نظامیان افغان به آقای حبیبی گفته اند که آنها سلاح سنگین ندارند و تنها با سلاح سبک مانند کلاشینکوف مجهز هستند.
حبیبی می گوید که او مرزبانان پاکستان را دیده است که سلاح سنگین در منطقه جابجا کردند و تانک های آنان از محلات که نظامیان افغان مستقر هستند، قابل مشاهده است.
نظامیان افغان به خبرنگار خبرگزاری بخدی گفتند که مرزبانان پاکستانی در درگیری دو شب پیش از سلاح سنگین استفاده کرده اند.

غلام الله حبیبی می گوید که او یک پوسته تخریب شده پاکستان را دیده است و از چهار پایه دروازه امنیتی که مرزبانان پاکستانی در گوشته ایجاد کرده یک پایه آن از سوی پولس افغانستان به کلی از بین رفته است.

پولیس سرحدی می گوید که نظامیان اردوی ملی در جنگ با مرزبانان پاکستان به آنها (پولیس سرحدی) کمک نکرده است.
این نظامیان در منطقه موسوم به گوسلی در نزدیک مرکز ولسوالی در پایگاه تخلیه شده آیساف مستقر هستند.
قرار است که یک پوسته در نزدیک مرز به اسم سربازی نام گذاری شود که در درگیری با مرزبانان پاکستانی کشته شد.
مرگ این سرباز واکنش های تندی را در ننگرهار بدنبال داشت و شماری از باشندگان این ولایت حین انتقال جسد او در شهر جلال آباد علیه پاکستان تظاهرات کردند.
مرزبانان پاکستانی در خاک افغانستان
پس از درگیری میان نظامیان افغانستان و مرزبانان پاکستان، ولسی جرگه یک هیئتی را برای بررسی این رویداد به ولسوالی گوشته فرستاد.
لالی حمیدزی عضوی کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه که به ولسوالی گوشته سفر کرده می گوید که مرزبانان پاکستان 45 کیلومتر وارد خاک افغانستان شده اند.
آقای حمیدزی می گوید که او گزارش خود را به رییس جمهور، وزارت امور خارجه و ولسی جرگه می فرستد.
روابط میان افغانستان و پاکستان پس از این درگیری به پایین ترین سطح خود در جریان ده سال گذشته قرار گرقته است.

اشتراک با دوستان:پرینت