افغانستان هیچ تاسیسات نظامى را در اینطرف خط دیورند نخواهد گذاشت

کابل (پژواک ١٣ ثور ٩٢): رییس جمهور حامد کرزى اعلام کرد که افغانستان هیچ تاسیسات نظامى خارجى را در اینطرف خط دیورند نخواهد گذاشت