کندز:طی یک مراسم خاص مسوولیت فرماندهی نیروهای هالندی نظامی در کندز ازدگروال روالند به دگرمن مارك برینكمن انتقال یافت.

مراسمی که به همین مناسبت در کندز برگزار شده بود در آن مسوولان محلی و امنیتی کندز و فرماندهان نظامی هالندی اشتراک نموده بودند.

قومندان اسبق نیروهای هالندی از کارکرد های این نیروها در کندز ارزیابی نموده و شش دوره  آموزش پولیس ملی افغان را از سوی مربیان هالندی به عنوان  یک دست آورد بزرگ دورۀ ماموریتش یاد کرد.

دگروال مارک برینکمن فرمانده جدید نیروهای هالندی در کندز وعده همکاری بیشتر را به این ولایت سپرد.

از سوی هم جنرال خلیل اندرابی فرمانده پولیس کندز طی اشتراک در این محفل از همکاری های نیروهای هالندی در زمینه آموزش پولیس این ولایت سپاسگذاری نمود.

قابل ذکر است نیروهای هالندی در چهار چوب گروه بازسازی ولایتی کندز بر علاوه آموزش نیروهای پولیس ملی، برای ارتقاع حاکمیت قانون با نهاد های عدلی و قضایی نیز فعالیت میکنند.

ویراستار: غلام حسین ندیم