در پی انتشار خبر بازداشت باقر اسدی، عضو سابق نمایندگی ایران در سازمان ملل، وزیر خارجه جمهوری اسلامی با توصیف او به عنوان یکی از "کارکنان خوشنام" این وزارتخانه، بازداشت آقای اسدی را به یکی از "نهادهای محترم کشور" نسبت داده و ناشی از سوء تفاهم دانسته است.