گروه طالبان اعلام کرده است که "تفاهم" آنها با جامعه بین المللی در مورد جنگ افغانستان به معنای پذیرفتن قانون اساسی این کشور نیست.

یک سخنگوی طالبان در اعلامیه ای که از طریق انترنت در اختیار رسانه ها قرار گرفته همچنین گفته است که تلاش برای رسیدن به این تفاهم باعث نخواهد شد که "جهاد" آنها در افغانستان متوقف شود.

طالبان در این اعلامیه تاکید کرده اند که خواستار برقراری صلح در افغانستان هستند و از این رو با جامعه جهانی تماس برقرار می کنند.

در این اعلامیه آمده است: "این برای آوردن صلح و ثبات در افغانستان است که ما تلاشهای سیاسی خود را برای ایجاد یک تفاهم با جامعه جهانی افزایش داده ایم تا وضعیت (مشکلات) کنونی حل شود