شماری از مقام های نظامی افغانستان از فرستادن سربازان بیشتر و تجیزات سنگین به ولسوالی مرزی گوشته ولایت ننگرهار خبر میدهند.

ادریس مومند سخنگوی پولیس سرحدی در شرق افغانستان به رسانه ها گفت که یک کندک پولیس واکنش سریع با یک تولی سلاح های سنگین در ولسوالی گوشته اعزام شده اند.

این درحالی است که چهارشنبه شب هفته گذشته نیروهای پولیس مرزی افغانستان با ملیشه های پاکستانی در منطقه مرزی ولسوالی گوشته با هم درگیر شدند. درین درگیری چند ساعته که به پیروزی نظامیان افغان انجامید، سه تن از نظامیان افغان زخمی و یکتن به اسم محمد قاسم به شادت رسید.

گفته میشود که 9 ملیشه پاکستانی درین درگیری کشته شدند، اما رسانه های پاکستان فقط از زخمی شدن 2 سرباز پاکستانی خبر دادند.

روز قبل حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان  در یک کنفرانس مطبوعاتی در کشور دنمارک گفت که به هیچ کسی اجازه نخواهد داد تا در داخل خاک افغانستان تاسیسات نظامی احداث کنند.

گفتنی است که پیشتر باشنده گان ولایت ننگرهار در واکنش با به احداث دروازه های نظامی از سوی ملیشه های پاکستان در داخل خاک افغانستان،‌ تظاهرات گسترده ی چندروزه را به راه انداخته بودند.

تظاهر کننده گان گل آغا شیرزوی، والی ننگرهار را به بی پروای در مقابل فعالیتهای ملیشه های پاکستان در ولسوالی گوشته این ولایت متهم کردند و خواهان استعفای وی شدند. Afghanistan Commando