رفتار نامناسب و آزار زنان در مصر، یک بار دیگر خبرساز شده است.

این بار شخص خبر ساز، وزیر اطلاع رسانی دولت مصر است.

پس از آنکه وزیر اطلاع رسانی مصر در یک کنفرانس مطبوعاتی، خطاب به یک خبرنگار زن از عبارات نامناسبی استفاده کرد، موج اعتراض ها به این مساله آغاز شد.

این در حالی است که در نظر سنجی که اخیرا توسط سازمان ملل متحد در مصر انجام شد، ۹۹ درصد زنان شرکت کننده گفتند مورد نوعی آزار و اذیت جنسی قرار گرفته اند.

علیم مقبول خبرنگار بی بی سی در مصر در گزارشی که برگردان آن را می شنوید، به نگرانی های زنان مصری می پردازد و اینکه آیا وضعیت زنان، تحت حاکمیت اخوان المسلمین بدتر شده است؟