وقتی نام کلیکهارلم به میان می آید، بعضی به یاد موسیقی جَز و بلوز می افتند. خیلی‌ها هم قیام مدنی سیاهان آمریکا در دهه های ۶۰ و ۷۰ میلادی را با نام این محله نیویورک تداعی می کنند. محله ای که زمانی پایتخت تهیدستان و اقلیت های نژادی محسوب می شد.

در دهه‌های اخیر، همجواری این محله قدیمی باکلیکدانشگاه کلمبیا که یکی از معتبرترین دانشگاههای جهان است، رنگ و روی هارلم را رونقی جدید بخشیده. همزمان مهاجرت هنرمندان و دگر اندیشان به این محله باعث شده تا بساز و بفروش‌ها و بانک‌ها هم روی خوش به هارلم نشان دهند. آخرین شوک مثبت به محله شاید تاسیس دفتر شخصی کلیکبیل کلینتون، رئیس جمهوری سابق آمریکا در این منطقه باشد که توجه بسیاری را دوباره به هارلم جذب کرده است.

که محل کا و زندگی اش همجوار هارلم است، قرار بود اول صبح و به صرف صبحانه انجام شود تا هم دکتر به درس و دانشگاه برسد و هم من در سفر یک روزه به نیویورک بتوانم 'چمدان' را به یک گوشه ای دیگر از این ابر شهر ببرم. برای همین هم تصمیم گرفتم شب قبل از مصاحبه را در هارلم اقامت کنم.

راستش را بخواهید با وجود تمام اشتیاقی که برای دیدن هارلم داشتم اولش کمی ترسیده بودم؛ حضور مشهود ماشین‌های پلیس در بلوار اصلی هارلم که مالکوم ایکس نام دارد، نشان می داد که هنوز هم آمار بزهکاری در این محله قابل توجه است. از طرفی پیاده روی از میدان تایمز تا سنترال پارک و از آنجا یک راست سربالایی تا هارلم حسابی خسته ام کرده بود. با این حال به آن چند نقطه ای که همیشه دوست داشتم ببینم سر زدم؛ مسجد هارلم که در ذهنم حضور کلیکمالکوم و بتی ایکس در آن را بارها مجسم کرده بودم و البته پرسه ای کوتاه در مقابل چند بار و کلوب‌ که اسطوره‌های بزرگ موسیقی جَز، بلوز و سول آمریکا همچون بن ای کینگ در آنها زمانی برنامه اجرا کرده بودند.

حمید دباشی از زندگی در حوالی هارلم رضایت کامل دارد و می گوید بعد از چند دهه اقامت در این منطقه دیگر احساس غربت نمی کند و خود را "بچه این محل" می‌داند. او و همسرش حتی تصمیم گرفتند که فرزندانشان را در مدارس عمومی ثبت نام کنند و با وجود استطاعت مالی خانواده، بهتر دیدند که آنها را از بطن جامعه جدا نکنند.

بعد از حدود چهار دهه زندگی در آمریکا، حالا حمید دباشی علاوه بر هم صحبت شدن با کلی استاد و اندیشمند و هنرمند که در همسایگی و محل کار آنها را می‌بیند با بیشتر کاسب‌ها و قدیمی‌های محل "سلام و علیک" دارد.