صیف الله نجفی مدیر مسئول شرکت ایرانی که مسئولیت ساخت این بند را در ولسوالی شکردره کابل به عهده دارد 
گفت که چهل درصد کار این پروژه تکمیل شده است.
این موضوع در جریان سفر عبدالجبار تقوا والی کابل به ولسوالی شکردره و بازدید از بند و برق عروس و شاه مطرح شد.
آقای تقوا می گوید که که با بهره برداری از این پروژه مشکل برق و اب آشامیدنی باشندگان ولسوالی شکردره و مردم اطراف این ولسوالی حل خواهد شد.
انتظار می رود که بند شاه و عروس، حدود دو میگاوات برق تولید کند و بیش از سه و نیم هکتار زمین را نیز آبیاری کند.
براساس آمارهای تایید شده، آب آشامیدنی برای پنج میلیون نفر در ولسوالی  شکردره و مردم اطراف این ولسوالی نیز تامین می شود.
بند شاه و عروس سال گذشته توسط رییس جمهور کرزی در ولسوالی شکردره ولایت کابل افتتاح شد.
آقای کرزی در هنگام افتتاح این بند گفت که اگر جامعه جهانی تمایل به تمویل پروژه های درازمدت در افغانستان ندارد، افغان ها خودشان باید در اجرای این پروژه ها تلاش کنند.
قرار داد ساخت بند شاه و عروس در ماه ثور سال 1389 میان وزارت انرژی و آب و یک شرکت ایرانی در کابل امضا شد.
این بند به مصرف بیش از 48  میلیون دالر از بودجه حکومت افغانستان در مدت زمان سه و نیم سال ساخته می شود.
بند شاه و عروس به ارتفاع 77 متر ساخته می شود و این بند پس از بهره برداری ظرفیت ذخیره حدود ده میلیون متر مکعب آب را خواهد داشت.
گفته می شود که با ختم کار ساخت بند شاه و عروس این بند می تواند 5 میلیون متر مکعب آب آشامیدنی را نیز تامین کند.
باشنده گان ولسوالی شکردره از ساخت این پروژه اظهار خرسندی کردند.
بخش اعظم آبهای افغانستان به کشورهای همسایه سرازیر می شود و ناظران می گویند که دولت وجامعه جهانی در سال های گذشته توجه جدی در این باره نکرده اند.
در حالیکه با گذشت هر روز نگرانی مردم از کمبود آب در کشور افزایش می یابد اما والی کابل می گوید که ساخت بند شاه و عروس ولسوالی شکردره می تواند برای میلیون های نفر آب آشامیدنی تهیه کند.
شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان می گویند که وزارت انرژی و آب توجه لازم را در بخش مهار کردن آب های کشور درسال های اخیر انجام نداده است.